Obecne stosując nowoczesne dedykowane oprogramowanie można usprawnić skutecznie wiele procesów zachodzących w firmie.

Można w ten sposób znacznie ograniczyć obieg dokumentów papierowych, oraz odciążyć pracowników przy wprowadzaniu i opracowywaniu różnych danych. Dzięki poczcie elektronicznej można zbierać przykładowo zamówienia i szybko je realizować. Można powiedzieć że polega to na automatyzacji niektórych prostych i powtarzalnych zadań i procesów w miejscu pracy. System tego typu automatyzuje codzienne procesy, które kiedyś wymagały działania człowieka. Tego rodzaju działania, mają swoją nazwę z angielskiego Robotics Process Automation, i pozwalają firmom automatyzację zadań w taki sam sposób, jak robił to człowiek w różnych aplikacjach i systemach. Celem jest przeniesienie wykonywania procesu z człowieka na specjalnie przygotowane oprogramowanie. Zrobotyzowana automatyzacja procesów współdziała z istniejącą architekturą IT bez konieczności kompleksowej integracji systemu. Czym jest Robotics Process Automation?

Automatyzacja może służyć do usprawnienia przepływu pracy, infrastruktury, procesów zaplecza, które często mogą być bardzo pracochłonnymi pracami.

Oprogramowanie może wchodzić w interakcje z wewnętrzną aplikacją, witryną internetową. Jest to sekwencja poleceń wykonywanych przez boty zgodnie z określonym zestawem reguł. Z pewnością robotic process automation, pozwala zaprogramować wiele powtarzalnych czynności. Wystarczy przeanalizować jakiego rodzaju prace wykonują nasi pracownicy na co dzień przy komputerze. Dobrym przykładem może być sklep internetowy, który przyjmuje zamówienia. Odpowiednie oprogramowanie może sprawdzać automatycznie numer zamówienie i jakie towary zostały zakupione, w połączeniu z systemem bankowym, sprawdza czy zostało ono opłacone. Wówczas system przekazuje automatycznie dane do magazynu, gdzie towar zostaje przygotowany do wysłania do klienta. Następnie numer zarejestrowanej przesyłki można udostępnić klientowi, który będzie wiedział kiedy otrzyma zakupiony towar.