Portalu Allegro.pl prawdopodobnie nie trzeba nikomu przedstawiać – jest to jedna z najbardziej popularnych platform sprzedażowych w Polsce, z której korzystają miliony użytkowników. Oczywiste jest, że Allegro nigdy nie osiągnęłoby swojej pozycji bez zachowania wysokich standardów, które określane są jego Regulaminem. Jako sprzedawca, znajomość Regulaminu Allegro to podstawa, szczególnie pod względem nadawania paczek. Warto bliżej zapoznać się z warunkami, jakie spełnić musi nadawca, aby usprawnić swoją obsługę wysyłek i polepszyć działanie własnego sklepu.

Interesują cię paczkomaty Allegro? Sprawdź wymagane warunki korzystania z tej usługi!

Usługa „Allegro Paczkomaty 24/7 InPost” jest bez wątpienia dużą korzyścią zarówno dla sprzedawcy, jak i jego klientów. Aby móc z niej skorzystać, należy jednak spełnić konkretne warunki. Podstawą jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją takiej wysyłki, niezbędna jest także akceptacja regulaminu usługi.

Warto również zaznaczyć, że paczkomaty Allegro wymagają uiszczenia opłaty. Koszt skorzystania z tej usługi to iloczyn nadanych przesyłek oraz ceny podstawowej, wynoszącej 7,31 zł netto, który powiększa się o podatek VAT za jedną paczkę. Na stronie internetowej Inpost oraz w cennikach dostępnych w Punktach Obsługi Paczek dostępne są informacje dotyczące wysokości opłat za poszczególne usługi świadczone w ramach dostarczania paczki, a także możliwe usługi dodatkowe, które wlicza się do końcowej ceny. Należy mieć na uwadze, że płatności tych dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem Menadżera Paczek, wymagane jest również uiszczenie ich z góry. Trzeba więc upewnić się, że dysponuje się dostateczną ilością środków na koncie – w przeciwnym wypadku operator może odmówić świadczenia wobec nadawcy.

Masa oraz gabaryty, czyli jakie warunki musi spełniać sama przesyłka?

Aby dana paczka nadawała się do wysyłki, musi spełniać ona wytyczne, jakie określa Ustawa zawarta w Dz.U. 2012 poz. 1529, z późn. zm., dalej jako „Prawo Pocztowe” z dn. 23.11.2012 r. Obowiązkiem sprzedawcy jest upewnienie się, że paczka spełnia te warunki. Masa wysyłki nie może przekraczać 25 kg, natomiast jej maksymalne dopuszczalne gabaryty to 41 cm x 38 cm x 64 cm. Niewłaściwie wymiary paczki to ryzyko jej zwrotu do nadawcy lub przekazania jej do Oddziału zamiast paczkomatu, istnieje także szansa na to, że zostanie uszkodzona podczas transportu lub w samym paczkomacie. Poza tym, przesyłki w złych rozmiarach zostają obarczone dodatkowym, określonym w regulaminie kosztem.

Ostatnia kwestia to lista niedozwolonych w przesyłkach przedmiotów, do których należą:

 • ważne dokumenty,
 • pieniądze lub papiery wartościowe,
 • substancje psychotropowe, narkotyki,
 • zwierzęta (żywe lub martwe),
 • rośliny,
 • broń i amunicja (z wyjątkiem pistoletów hukowych, startowych i alarmowych, a także przeznaczonej do nich amunicji),
 • przedmioty delikatne, wymagające szczególnych warunków transportu,
 • przedmioty wartościowe,
 • przedmioty łamliwe lub kruche,
 • przedmioty o właściwościach wybuchowych, drażniących, łatwopalnych, utleniających i żrących,
 • przedmioty pochodzące z przestępstwa.

W przypadku paczek, które zawierają wymienione przedmioty, ubezpieczenie przesyłki nie jest uwzględniane.